Možete li na jednostavan način objasniti razliku između hominina, hominida i hominoida?


Odgovor 1:

Hominoidi su svi majmuni - giboni, čimpanze, gorile, orangutani i ljudi.

Hominidi su svi Veliki majmuni, prošli i sadašnji. To uključuje ljude, čimpanze, gorile i orangutane, kao i njihove neposredne pretke.

Hominini su svi ljudi, prošli i sadašnji. Izumrli, kao i trenutno živi. Tu se ubrajaju australopitekini, Paranthropus i Ardipithecus kao i Homo.