Na francuskom, koja je razlika između "J'essaye" i "J'essaie"?


Odgovor 1:

nema razlike između oba oblika, jer se francuski glagoli koji završavaju na -yer mogu biti spojeni s dva oblika u prvoj osobi sadašnjeg vremena.

Npr: je paye ili je paie (payer) / j'essaie ili j'essaye (esej)

Les verbes en ~ ayer (comme balayer) peuvent conserver Ja volim napamet da se povežemo ili da zamijenimo i ne uništavam.

Liste des verbes en ayer

balayer - bayer - bégayer - brayer - déblayer - débrayer - défrayer - délayer - dérayer - désembrayer - désenrayer - drayer - effrayer - égayer - embrayer - enrayer - érayer - essayer - étayer - frayer - sloj - monnayer - pagaé - paygaay - pagaé - payga rayer - réessayer - relayer - remblayer - rentrayer - refuyer - ressayer - s'effrayer - s'égayer - s'enrayer - s'essayer - s'étayer - se frayer - se payer - se rayer - se relayer - sous-payer - surpayer - zézayer -