Zbroj dva broja je 361, a razlika između ta dva broja je 173. Koja su ta dva broja?


Odgovor 1:

Neka su dva broja x i y. Prema izjavi zbroj ova dva broja je 361

x + y = 361 ……… Eq. 1

Prema tvrdnji, razlika u ta dva broja je 173. Prema tome

x - y = 173 ……. ..Eq. 2

Za izračun vrijednosti x iz ekv. 2

xy = 173

x = 173 + y

Zamjena ove vrijednosti x u ekvivalentu. 1

x + y = 361

(173 + y) + y = 361

173 + y + y = 361

173 + 2y = 361

2y = 361-173

2y = 188

y = 188/2

y = 94

Sada stavljamo vrijednost y u ekv. 1

x + y = 361

x + 94 = 361

x = 361-94

x 267

Tako su dva broja 267 i 94

Odgovorite na dva broja 267 i 94

Sada provjerite ispravnost odgovora stavljanjem vrijednosti u Eq. 1

x + y = 361

267 + 94 = 361

361 = 361

Znači da je odgovor točan.