Koja je osnovna razlika između SP2 i SP3?


Odgovor 1:

Osnovna razlika između hibridizacije sp2 i sp3 je da se u hibridizaciji sp2 jedno i 2 p-orbitala preklapaju jedna u drugu i tvore 3 hibridizirane orbitale jednake energije i oblika, dok se u hibridizaciji sp3 jedna i 3 p-orbitala međusobno preklapaju i oblikuju 4 hibridizira orbitale ... .. to je osnovna razlika ....

Međutim, postoje i druge razlike, tj. Kut …… ali kao što se tiče osnovne razlike, tako da sam to spomenuo .. :)