Koja je najveća razlika između Kine i Amerike?


Odgovor 1:

Rekla bih da je najveća razlika "velika populacija" nasuprot "prenaseljenosti".

Prevelika populacija Kine čini sve razlike. Postoji ludo zagađenje, suludo siromaštvo, pravilo jednog djeteta koje ga je načinilo kulturom koja se pretvara u previše muškaraca, jeftinu radnu snagu, jer postoji toliko opskrbe i manje koncipirane društvene i poslovne strukture konformista / copycat.

Prevelika populacija doista je diktirala kako je Kina kreirala svoju politiku tijekom posljednjih 100 godina.