Koja je razlika između 2D i 3D strukture u analizi strukture?


Odgovor 1:

2D i 3D odnose se na stvarne dimenzije u radnom prostoru računala. 2D je "ravan", koristeći horizontalne i okomite dimenzije (X i Y), slika ima samo dvije dimenzije, a ako se okrene na stranu, ona postaje linija. 3D dodaje dimenziju dubine (Z). Ta treća dimenzija omogućuje rotaciju i vizualizaciju iz više perspektiva. U osnovi je razlika između fotografije i skulpture.

Za više upita, molimo posjetite 3d renderiranje | 3d usluge renderiranja | 3d vizualizaciju-3d tim