Koja je razlika između uobičajene imenice i materijalne imenice?


Odgovor 1:

Uobičajena imenica je svaka imenica koja nije odgovarajuća imenica.

Uobičajene imenice: stol, stol, automobil, dijete, škola

Pravilne imenice: Mt. McKinley, Tennessee, organizacija Crvenog križa, John Brown

Materijalne imenice su podskup uobičajenih imenica. Oni su imenice koje se odnose na materijal od kojeg su napravljene druge stvari.

Materijalne imenice: zlato, srebro, mramor, pamuk, svila, plastika