Koja je razlika između pretvarača pretvarača koji se koristi u HVDC i transformatora koji se koristi u HVAC-u?


Odgovor 1:

Budući da su oba dizajnirana za visoke napone, zahtjevi za izolacijom, veličinom transformatora, reakcijskim svojstvima istjecanja su manje-više isti, samo što kod HVAC-a dizajn odgovara vršnom izmjeničnom naponu, a u HVDC-u odgovara prosječnoj / istosmjernoj vrijednosti.

Glavna razlika u ovom je bazirana na struji koja se vrši između dva transformatora. HVDC pretvarači često crpe veliku količinu harmonika. Budući da ova harmonično bogata struja mora prolaziti sve od transformatora, to bi dovelo do većih gubitaka u jezgri (histerije i vrtložne struje) u HVDC transformatorima. To bi imalo veću grijanje ksemera, pa su takvi transformatori opremljeni boljim rashladnim uređajima.

Ako koristite dvanaest impulskih pretvarača, transformatori mogu biti Y-delta i YY u HVDC sustavima. Dok ste u sustavima HVAC-a, obično biste radije delta-wye xmers.