Kakva je razlika između eskadrile, flotile i flote u američkoj mornarici?


Odgovor 1:

Ne znam za američku mornaricu, ali u indijskoj mornarici eskadrila sadrži 3 do 5 brodova istog tipa. Flotila je skupina brodova sastavljenih u određene svrhe. Obično mu zapovijeda viši kapetan ili ponekad komodor. Flota je velika skupina brodova koji se obično nalaze u istoj luci. Flota može imati nekoliko eskadrila, a možda i tanker za naftu, pa čak i nosač aviona (ako postoji). Obično mu zapovijeda kontra admiral ili viceadmiral. Flota je kompletna borbena snaga i često joj se dodjeljuje određeno područje.