Koja je razlika između JDK i SDK?


Odgovor 1:

JDK (pretpostavljam da mislite na Java Development Kit) je SDK. Sun ga je nazvao JDK jer marketing - prilično uspješno, nisam koristio Javu već 18 godina i još uvijek pamtim ime.

Microsoft je imao puno različitih razvojnih setova i uglavnom ih je imenovao prefiksom SDK-a odgovarajućim kvalifikatorom, mada je (Windows) razvojni komplet za vozačke programe nazvao DDK.

Ne sjećam se da sam vidio „SDK“ koji se široko koristio prije Microsoftove dominacije; možda se koristio i ranije, ali Microsoft ga je sigurno učinio popularnim.


Odgovor 2:

JDK:

Java Development Kit (JDK) jedan je od tri osnovna tehnološka paketa koja se koriste u Java programiranju, zajedno s JVM (Java Virtual Machine) i JRE (Java Runtime Environment). JDK je paket alata za razvoj java softvera u kojem je za pokretanje Java programa potreban JRE (Java Runtime Environment).

SDK:

Kit za razvoj softvera (SDK) obično je skup alata za razvoj softvera koji omogućuje stvaranje aplikacija za određeni softverski paket, softverski okvir, hardversku platformu, računalni sustav, konzolu za video igre, operativni sustav ili sličnu razvojnu platformu.