Koja je razlika između statističke znanosti i analize podataka?


Odgovor 1:
  • Vizualizacija podatakaSummary report and nadzorne ploče; izvješćivanje o menadžmentu osnovnim istraživanjima podataka; usporedite prosjeke po grupama, trendirajte metriku s vremenom itd. Potražite korelaciju između trendova i vanjskih izvora podataka Objasnite promjene u proizvodu ili poslu pomoću podataka
  • Istražite podatkeFor hipotezu Izvedite eksperimentSadite model; koristi se ispravnoValidirajte svoje pretpostavkeTest za značaj