Koja je razlika između Navier Stokesovih jednadžbi i Reynoldsove teoreme o prijevozu?


Odgovor 1:

Jednadžbe Navier Stokesa nisu ništa drugo nego Newtonov drugi zakon (F = Ma) primijenjen na parcelu s tekućinama.

(Ponekad se jednadžbe očuvanja mase, zamaha i energije zajedno nazivaju Navier Stokes)

Reynolds Transport Teorem je matematički rezultat, koji vam daje odnos između (ukupnog) materijalnog derivata i lokalnih derivata. To je u suštini generalizirano Leibniz-ovo integralno pravilo.