Koja je razlika između xy kromosoma i xx kromosoma?


Odgovor 1:

Ne postoji XY kromosom niti XX kromosom. Postoje X kromosomi i Y kromosomi - to su zasebne, pojedinačne stvari. Ali kombiniraju se u parovima kako bi tvorili ili XY kombinaciju ili XX kombinaciju. Nije moguće imati YY kombinaciju.

Kombinacija XY nalazi se u mužjaka, a XX u ženki.

X kromosom je također mnogo veći od Y.


Odgovor 2:

"Y" kromosom ima samo 23 milijuna baznih parova (nasuprot 100 milijuna ili više u drugim kromosomima) sa 78 gena koji kodiraju 23 proteina. Jedan specifični gen na "Y" je SRY, poznat kao spol koji određuje spol Y kromosoma.

SRY kodira protein koji veže DNA koji djeluje na faktor transkripcije za regulaciju ostalih gena. Svaka osoba koja ima barem jedan "Y" kromosom u kombinaciji sa svim ostalim kromosomima smatra se muškim.